ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

6 เหตุผลที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ThaiLis

6 เหตุผลที่นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ThaiLis

              สำหรับนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานวิจัย เมื่อก่อนหลายคนมีความรู้สึกหนักใจเพราะแต่ละขั้นตอนกระบวนการทำวิจัยต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลนำมาอ้างอิง เพิ่มเติมในสาระส่วนที่ขาด และนักศึกษาที่เริ่มหัดเรียนรู้วิธีระเบียบวิจัยต้องอาศัยงานวิจัยที่มีผู้เคยทำมาก่อนเป็นตัวอย่าง แต่อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่นักศึกษาสมัยก่อนเจอคือ ต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดหลายแห่งมาประกอบงานวิจัยตนเองทำให้เสียเวลาเดินทาง บางคนวุ่นวายสับสนเวลาเข้าไปแหล่งสืบค้น หลงประเด็นเพราะผ่านระบบการค้นหาที่แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งไว้

              ฉะนั้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยที่เรียกสั้น ๆ ว่า ThaiLis จึงเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยทำให้การบริการสืบค้นง่าย ข้อมูลมีเอกภาพครบสมบูรณ์ การพัฒนาระบบ ThaiLis มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาที่นักศึกษาสมัยก่อนเคยเจอเพราะ

              การเชื่อมต่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ThaiLis จะใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ตคือการให้บริการนักศึกษาที่สมัครสมาชิกแล้วเข้ามาสืบค้นฐานข้อมูลภายในห้องสมุดแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ว่าส่วนใหญ่คืองานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระที่นักศึกษารุ่นพี่แต่ละมหาวิทยาลัยเคยทำ ทำให้นักศึกษาที่ทำวิจัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องทำเรื่องเข้าใช้บริการ ลดขั้นตอนในการทำงานตามระเบียบที่แต่ละมหาวิทยาลัยวางไว้

              สมัครสมาชิกง่าย เนื่องจาก ThaiLis มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก โดยเริ่มตั้งแต่วิธีสมัครสมาชิกที่ง่ายเพราะ ทางโครงการมีเว็บไซต์ที่คอยให้บริการจะระบุรูปขั้นตอนการสมัครสมาชิกไว้ เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จระบบจะแจ้งรหัสผ่านให้สมาชิกใหม่ได้ยืนยันการสมัครสมาชิก แค่นั้นการสมัครสมาชิกจะเสร็จสมบูรณ์ทันที

              ใช้งานระบบง่าย เมื่อนักศึกษาสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์โครงการ ThaiLis เสร็จ ใครที่ต้องการใช้บริการการสืบค้นเริ่ม Login ชื่อผู้ใช้และกรอกรหัสในช่องที่ระบุไว้ จะปรากฏจอภาพยินดีต้อนรับ แล้วเริ่มใช้บริการได้ทันที สำหรับกรณีที่สมาชิกขาดการใช้งานไปนานลืมรหัสผ่านจะมีปุ่มให้กดสำหรับระบุอีเมล์ให้ระบบส่งข้อมูลไปให้

              มีบริการ การใช้คำสืบค้นที่กว้าง กรณีที่สมาชิกต้องการสืบค้นหาข้อมูลให้คลิกเลือก Basic Search จอภาพจะปรากฏจอเพื่อให้กรอกคำค้นที่ต้องการสืบค้น โดยมีการให้บริการเขตในการค้นหาแยกย่อยออกหลายหน่วยคือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้สร้างผลงาน หัวเรื่อง บทคัดย่อ ชื่อปริญญา สาขาวิชา และจุดเด่นที่เว็บไซต์โครงการ ThaiLis มีคือเขตข้อมูลสำหรับการสืบค้นโดยใช้การขึ้นต้นด้วยคำกรณีที่ต้องการค้นข้อมูลตามภาพรวม Topic งานที่ต้องการหา ใช้ปุ่มกดเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งกรณีต้องการระบุไปที่คำค้นบางคำที่ตรงตัวสำหรับการค้นหาอย่างชัดเจน ใช้ปุ่มกดตรงตัวในกรณีต้องการความรวดเร็วในการสืบค้น และใช้ปุ่มแยกคำตามช่องว่างในกรณี Topic งานที่ต้องการหามีความสลับซับซ้อน

              มีเอกสารมากมายหลายชนิดคอยให้บริการ สำหรับการทำวิจัยเชิงคุณภาพบางสาขาอย่างการศึกษาชาติพันธุ์วิทยา ผู้ทำวิจัยต้องใช้ตัวอย่างรูปภาพในการหารายละเอียดเชิงลึกในเรื่องที่จะศึกษา มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชันและกราฟิก บทคัดย่อสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทราบการสรุปรวมงานที่ผู้จัดทำได้ทำไว้ บทความไว้สำหรับผู้ใช้ได้อ่านเพิ่มพูนความรู้ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ใช้อ้างอิง ประหยัดเวลาหาข้อมูลเพิ่ม ทั้งหมดคือจุดประสงค์เว็บไซต์โครงการ ThaiLis

              ให้บริการ Download เอกสาร เว็บไซต์โครงการ ThaiLis มีบริการ Download เอกสารไว้สำหรับนำไปใช้อ้างอิงเวลานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ โดยเลือกที่ไฟล์เอกสารที่ต้องการง่าย ๆ แค่เลือกกดเครื่องหมายยอมรับเงื่อนไข จะปรากฏไดอะล็อก File Download แล้วเลือก ปุ่ม Open สำหรับเปิดเอกสาร ปุ่ม Save สำหรับบันทึกเอกสาร

              ในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาตรี โท และเอกมีความต่างกันที่รายละเอียด ตัวแปรเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ กรอบความคิด ขอบเขตเรื่องที่ต้องศึกษา โดยในการศึกษาระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ละระดับจะมีความละเอียดต่างกัน ฉะนั้นใครที่ศึกษาในระดับปริญญาควรเลือกใช้บริการโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยที่เรียกว่า ThaiLis จะช่วยให้การค้นคว้าหาข้อมูลง่ายและรวดเร็ว แค่ใช้สมาทโฟนเครื่องเดียว.

หมายเหตุ บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบันการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานักศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการด้วยใจ ปรึกษาฟรี

Keywords : รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับทำวิจัย ป.โท  รับทำวิจัย ป.เอก  รับทำวิจัย ราคา  รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย   รับทำ  สารนิพนธ์   รับทำ  วิทยานิพนธ์   รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ

Admin THESIS IN TH

 

 

ในการนี้ Admin THESIS IN TH ขอประกาศว่า

 

ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จำกัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

              ข้อมูลการติดต่อ

              ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 08-1144-5656

              WEBSITE : www.thesis.in.th

              E Mail : [email protected] 

              Facebook : facebook.com/thesis.in.th

              Line : thesis.in.th

 

 

อ่านทั้งหมด