ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

บริการของเรา

พร้อมให้คำปรึกษา การทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อจนถึงการสอบปิดเล่ม

จากประสบการณ์ในการรับทำวิจัยให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอดีตที่ผ่านมา ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ในการทำวิจัยทั้ง สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว ในแต่ละสาขาวิชา การันตี รับรองคุณภาพงานทุกชิ้น ไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการรับรอง ยินดีคืนเงิน

จรรยาบรรณทีมงาน

บริษัท THESIS IN TH จำกัด รับประกันในงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ทุกชิ้นว่าเป็นงานคุณภาพ สังสรรค์และสร้างสรรค์ขึ้นโดยทีมนักวิชาการระดับ ด๊อกเตอร์

ซื่อสัตย์ จริงใจ

ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน

ราคามิตรภาพ

งานเน้นคุณภาพ

ปกปิดข้อมูลของลูกค้า