ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

บริการของเรา

พร้อมให้คำปรึกษา การทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อจนถึงการสอบปิดเล่ม

จากประสบการณ์ในการ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย และ รับจ้างทำวิจัย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอดีตที่ผ่านมา ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา ในการรับทำวิจัยทั้ง สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว ในแต่ละสาขาวิชา การันตี รับรองคุณภาพงานทุกชิ้น

จรรยาบรรณทีมงาน

บริษัท THESIS IN TH จำกัด รับประกันในคุณภาพเรื่อง การปรึกษา การติว และการสอน เพื่อการเขียนงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นผลงานคุณภาพ การเข้ารับบริการ รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย หรือ รับจ้างทำวิจัย อย่างมีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยความร่วมคิดและการวางแผน การทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานกับผู้จ้างเพราะ บริษัทรับทำวิจัย จะคอยให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โค้ช ค่อยให้คำปรึกษาในการทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ตลอดเสร็จสิ้นกระบวนการจนงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่กำหนด แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาหนึ่งในฝั่งผู้ใช้บริการอย่างนักศึกษาในการหาผู้ รับทำวิจัย ย่อมต้องมีความคาดหวังเรื่องผลงานวิจัยไม่เหมือนกัน เพราะบางคนคาดหวังสูงให้คุ้มกับเงินที่พวกเขาจ้าง ส่วนใหญ่อยากจะจ่ายเงินน้อยที่สุด แต่กลับคาดหวังผลงานที่ตนต้องการ ขณะที่บางคนคาดหวังแค่ผลวิจัยตรงกับจุดประสงค์เท่านั้น เรียกว่าเอาแค่ผ่าน ฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าบริษัทรับจ้างทำวิจัย จะต้องพูดคุยเบื้องต้นระหว่างผู้ใช้บริการก่อน บริษัทจะประเมินความต้องการว่าผลงานจะออกมาอย่างไร โดยการสัมภาษณ์พูดคุยแบบกันเอง พยายามให้ผู้ใช้บริการพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการออกมา บริษัทจะทราบความคาดหวังสุดท้ายจะได้ บริการทำวิจัยให้ประทับใจผู้ใช้บริการ

ซื่อสัตย์ จริงใจ

ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน

ราคามิตรภาพ

งานเน้นคุณภาพ

ปกปิดข้อมูลของลูกค้า