ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

จรรยาบรรณทีมงาน บริษัท THESIS IN TH จำกัด

จากประสบการณ์ รับปรึกษา รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย และรับจ้างทำวิจัย ให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้ ทีมงานนักวิชาการเห็นควรจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นการเฉพาะ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท THESIS IN TH จำกัด โดยทีมงานมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงด้านงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ฉะนั้นแล้ว จึงการันตีได้ว่า การให้คำปรึกษาในงานวิจัยทุกฉบับที่ทีมงานได้สังสรรค์ขึ้นมามีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล (บริษัท THESIS IN TH จำกัด ไม่รับปรึกษา งานวิจัยที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี)

ซื่อสัตย์ จริงใจ

ตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน

ราคามิตรภาพ

งานเน้นคุณภาพ

ปกปิดข้อมูลของลูกค้า